Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hậu Đường”

n
nKhông có tóm lược sửa đổi
Dòng 44:
| [[Hậu Đường Minh Tông|Minh Tông]] (明宗) || [[Hậu Đường Minh Tông|Lý Tự Nguyên]] (李嗣源) || [[926]]-[[933]] || Thiên Thành (天成) [[926]]-[[930]]<br>Trường Hưng (長興) [[930]]-[[933]]
|-
| [[Hậu Đường Mẫn Đế|Mẫn Đế]] (閔帝) || [[Hậu Đường Mẫn Đế|Lý Tùng Hậu]] (李從厚) || [[933]]-[[934]] || Ứng Thuận (應順) [[933]]-[[934]]
|-
| [[Hậu Đường Phế Đế|Phế Đế]] (廢帝) || [[Hậu Đường Phế Đế|Lý Tùng Kha]] (李從珂) || [[934]]-[[936]] || Thanh Thái (清泰) [[934]]-[[936]]
|}