Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bat Yam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|name=Bat Yam
|image=Bat Yam COA.gif
|imgsize= 100
|caption= cờ của Bat Yam
|image2=Flag of Bat Yam.svg
|imgsize2=100
|caption2= Biểu tượng của Bat Yam
|image3=Bat Yam view.jpg|imgsize3=250
69

lần sửa đổi