Khác biệt giữa các bản “Quan hệ nhân quả”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Alphama đã đổi Hiệu ứng vật lý thành Quan hệ nhân quả: cho đúng tên)
* [http://leadsto.fzi.de leadsto:] a public available collection comprising more than 5000 causalities
* [http://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/r350.pdf Causal inference in statistics: An overview], by Judea Pearl (September 2009)
* [http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv1-37 ''Dictionary of the History of Ideas'':] Causation
* [http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv1-38 ''Dictionary of the History of Ideas'':] Causation in History
* [http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv1-40 ''Dictionary of the History of Ideas'':] Causation in Law
* [http://www.epidemiology.ch/history/betaversion.htm People's Epidemiology Library]
 
{{rất sơ khai}}

Trình đơn chuyển hướng