Khác biệt giữa các bản “Lãnh địa Giáo hoàng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “'''Lãnh thổ Giáo Hoàng''' là một phần đất chủ yếu thuộc nước Italia ngày nay. Vùng lãnh thổ này bao gồm các dân cư thuộc qu…”
(Trang mới: “'''Lãnh thổ Giáo Hoàng''' là một phần đất chủ yếu thuộc nước Italia ngày nay. Vùng lãnh thổ này bao gồm các dân cư thuộc qu…”)
(Không có sự khác biệt)

Bảng chọn điều hướng