Khác biệt giữa các bản “Đơn vị quân đội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
| align=center | XXXX
| [[Tập đoàn quân]]
| 6040,000 đến 200,000
| Từ 2 đến Quân Đoàn<br>
| [[Đại tướng]]
| align=center | XXX
| [[Quân đoàn]]
| 3020,000-8045,000
| Từ 2 Sư Đoàn trở lên
| [[Trung tướng]]
| align=center | XX
| [[Sư đoàn]]
| 10,000–20000–15,000
| Từ 2 đến 4 Lữ Đoàn hoặc Trung Đoàn<br>hoặc khoảng 10 tiểu đoàn và<br>các đơn vị yểm trợ
| [[Thiếu tướng]]
16

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng