Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu trình thạch học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
(6) Đá trầm tích → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma (có thể xuất phát từ thiên thạch)
Bài viết của Huỳnh Lê Phước Trí
( Tham khảo từ " Giáo trình Địa chất đại cương " của PGS.TS.Trần Ngọc Nam )
Người dùng vô danh