Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Littenseradiel”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Littenseradiel |image_flag = Littenseradiel flag.svg |image_seal = Littenseradiel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieLittenseradiel.png...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Littenseradiel |image_flag = Littenseradiel flag.svg |image_seal = Littenseradiel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieLittenseradiel.png...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh