Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gaasterlân-Sleat”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Gaasterlân-Sleat |image_flag = Gaasterlan-Sleat flag.svg |image_seal = Gaasterlân-Sleat seal.svg |seal_size = 70px |other_name = Gaasterland-Slot...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Gaasterlân-Sleat |image_flag = Gaasterlan-Sleat flag.svg |image_seal = Gaasterlân-Sleat seal.svg |seal_size = 70px |other_name = Gaasterland-Slot...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh