Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Menaldumadeel”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Menaldumadeel |other_name = Menameradiel |image_flag = Menaldumadeel flag.svg |image_seal = Menaldumadeel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = L...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Menaldumadeel |other_name = Menameradiel |image_flag = Menaldumadeel flag.svg |image_seal = Menaldumadeel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = L...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh