Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Duy tân tam kiệt”

Trang mới: Ở Nhật Bản, '''Duy Tân tam kiệt''' là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Minh Trị Duy Tân. Họ được gọi là {{nihongo|'''Ishin no San...
(Trang mới: Ở Nhật Bản, '''Duy Tân tam kiệt''' là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Minh Trị Duy Tân. Họ được gọi là {{nihongo|'''Ishin no San...)
(Không có sự khác biệt)