Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ascaphus”

n
clean up using AWB
n (clean up using AWB)
'''''Ascaphus''''' là một chi [[động vật lưỡng cư]] trong họ [[Họ Ếch chân nhẵn|Leiopelmatidae]], thuộc bộ [[Bộ Không đuôi|Anura]]. Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.<ref>{{chú thích web|url=http://www.iucnredlist.org/documents/amphibians/gaa_redlist_by_genus.xls|title=Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ|publisher=[[Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế|IUCN]]|accessdate=2012-7-3}}</ref>
 
==Chú Tham khảo thích==
{{Tham khảo}}
==Tham khảo==
 
{{Sơ khai động vật lưỡng cư}}