Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Viện Ứng dụng Công nghệ”

n
==Tổ chức của Viện==
*Văn phòng
*Viện Công nghệ Laser, nay là Trung tâm Công nghệ Laser NACENLAS
*Viện Công nghệ Vi điện tử, nay là Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học IMET
*Viện Công nghệ Quang học, nay là Trung tâm Công nghệ Quang điện tử CFOC
* Trung tâm Triển khai Công nghệ CTDT
* Trung tâm Sinh học thực nghiệm
* Trung tâm Công nghệ Vật liệu
* Trung tâm Hợp tác Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc VIKOTECH
* Chi nhánh Viện tại Tp Hồ Chí Minh
* Trung tâm Tích hợp công nghệ - CSEi (thành lập năm 2008)
 
==Viện trưởng==
Người dùng vô danh