Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “NNTP”

Trang mới: {{IPstack}} '''Network News Transfer Protocol''' ''(NNTP)'' là giao thức tầng ứng dụng dùng để đọc và gởi các bài viết usenet cũng như chuyển đổi tin tứ...
(Trang mới: {{IPstack}} '''Network News Transfer Protocol''' ''(NNTP)'' là giao thức tầng ứng dụng dùng để đọc và gởi các bài viết usenet cũng như chuyển đổi tin tứ...)
(Không có sự khác biệt)
10

lần sửa đổi