Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm”

Hiểu biết về sấm trạng thì hãy nói không hiểu thì thôi,trạng trình viết ngoài bìa sấm là;Biết thì thực không biết thì hư các bạn hiểu là thế
nào sấm.Sấm trạng nói năm 2019.Nguyễn Còn Thực ở tại miền tào khê có thầy nhân thập đi về Tả Hữu phù trì điều hộ binh lương.(Hết SẤm)
-----Hết-----
 
== Liên kết ngoài ==
Người dùng vô danh