Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Proceno”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Proceno | name = Proceno | region = Latium | province = tỉnh Viterbo (VT) | elevation_m = 418 | area_total_km2 ...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Proceno | name = Proceno | region = Latium | province = tỉnh Viterbo (VT) | elevation_m = 418 | area_total_km2 ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh