Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Roverè Veronese”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Roverè Veronese | name = Roverè Veronese | region = Veneto | province = tỉnh Verona (VR) | elevation_m = 843 | ...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Roverè Veronese | name = Roverè Veronese | region = Veneto | province = tỉnh Verona (VR) | elevation_m = 843 | ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh