Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bất đẳng thức Bernoulli”

n
Qbot: Việt hóa và tinh chỉnh
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (Qbot: Việt hóa và tinh chỉnh)
Số mũ ''r'' có thể tổng quát hoá thành số thực bất kỳ như sau: nếu ''x'' > −1, thì
:<math>(1 + x)^r \geq 1 + rx\!</math>
với ''r'' &le; 0 orhoặc ''r'' &ge; 1, và
:<math>(1 + x)^r \leq 1 + rx\!</math>
với 0 &le; ''r'' &le; 1.
1.364.640

lần sửa đổi