Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jean Dupuis”

Trang mới: “'''Jean Dupuis''' (7 tháng 12 1828, Saint-Just-la-Pendue, France – 28 tháng 11 1912, Monaco) là một nhà thám hiểm và thương nhân ngư…”
(Trang mới: “'''Jean Dupuis''' (7 tháng 12 1828, Saint-Just-la-Pendue, France – 28 tháng 11 1912, Monaco) là một nhà thám hiểm và thương nhân ngư…”)
(Không có sự khác biệt)