Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Ruộng bậc thang vùng Cordillera”

Trang mới: “Philippine Cordilleras nghĩa là "các dãy núi ở Philippines" và đây không phải là danh từ riêng. Vậy tại sao không dịch hết tên di sản…”
(Trang mới: “Philippine Cordilleras nghĩa là "các dãy núi ở Philippines" và đây không phải là danh từ riêng. Vậy tại sao không dịch hết tên di sản…”)
(Không có sự khác biệt)
1.937

lần sửa đổi