Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Đức Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Giáo sư thỉnh giảng tại các trường Đại học trên cả nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Văn hóa, Đại học Đà Lạt, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Bình Dương, Đại học Trà Vinh...
 
Ông từ trần hồi 3h sáng ngày 8/12/2013 tại [[Hà Nội]], thọ 83 tuổi<ref>http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/item/21852102-giao-su-pham-duc-duong-qua-doi.html</ref>.
 
==Các công trình đã xuất bản==