Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ameglia”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Ameglia | name = Ameglia | region = Liguria | province = tỉnh La Spezia (SP) | elevation_m = 89 | area_total_km2 ...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Ameglia | name = Ameglia | region = Liguria | province = tỉnh La Spezia (SP) | elevation_m = 89 | area_total_km2 ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh