Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hậu Đường”

 
==Diệt vong==
Con rể Đường Minh Tông là [[Hậu Tấn Cao Tổ|Thạch Kính Đường]] muốn giành ngôi nhà Hậu Đường, bèn giao thiệp với người Khiết Đan ([[nhà Liêu]]) phía bắc xin viện binh, với giao ước cắt đất 16 châu Yên Vân cho Liêu nếu thắng lợi. Khẩn thiết hơn, Kính Đường đã 45 tuổi, xin gọi Vua Liêu Gia Luật Đức Quang mới 34 tuổi làm "cha". Đức Quang đồng ý giúp binh. Năm 936, kếtliên quảquân nămKhiết 936Đan-Hậu Tấn diệt được Đường Phế Đế. Hoàng đế Lý Tòng Kha của triều Hậu Đường cùng hoàng hậu, đưathái hậu lên lầu Huyền Vũ tại kinh thành tự thiêu. Thạch Kính Đường lên ngôi, lập ra [[hậu Tấn|nhà Hậu Tấn]].
 
Nhà Hậu Đường truyền được mười ba năm, tổng cộng bốn đời vua.
7.851

lần sửa đổi