Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gaoua”

Trang mới: {{Infobox Settlement |name =Gaoua |settlement_type =Tổng<!--For Town or Village (Leave blank for the default City)--> |official_name = |other_name ...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |name =Gaoua |settlement_type =Tổng<!--For Town or Village (Leave blank for the default City)--> |official_name = |other_name ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh