Khác biệt giữa các bản “Vua Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
| || '''[[Lê Huyền Tông]]''' || [[Huyền Tông]] || Mục Hoàng đế || Phúc Thái (1663-1671) || Lê Duy Vũ || style="text-align: right"| 1663 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1671  
|-style="height:50px;" bgcolor="#EFEFEF"
| || '''[[Lê Gia Tông]]''' || [[Gia Tông]] || Mỹ Hoàng đế || Dương Đức (1672-1673)<br> Đức Nguyên (1674-1675) || Lê Duy Cối<br> Lê Duy Khoái || style="text-align: right"| 1671 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1675&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;"
| || '''[[Lê Hy Tông]]''' || [[Hy Tông]] || Chương Hoàng đế || Vĩnh Trị (1678-1680)<br> Chính Hòa (1680-1705) || Lê Duy Hợp<br> Lê Duy Cáp || style="text-align: right"| 1675 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1705&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;" bgcolor="#EFEFEF"
| || '''[[Lê Dụ Tông]]''' || [[Dụ Tông]] || Hòa Hoàng đế || Vĩnh Thịnh (1706-1719)<br> Bảo Thái (1720-1729) || Lê Duy Đường || style="text-align: right"| 1705 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1729&nbsp;&nbsp;
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng