Khác biệt giữa các bản “Sở Hùng Cừ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Ông là con của [[Sở Hùng Dương]], vua thứ 8 của nước Sở. Năm [[887 TCN]], Hùng Dương qua đời, Hùng Cừ lên nối ngôi.
 
Thời Sở Hùng Cừ tương đương với [[Chu Di vương]], nhà Chu bắt đầu suy yếu, chư hầu không vào triều kiến, đánh lẫn nhau. Hùng Cừ ổn định dân cư vùng Giang Hán rồi mang quân đánh sang các vùng lân cận, mở mang đất đai ra Dương Việt đến đất Ngạc. Ông phong cho người con trưởng là Hùng Vô Khang làm Câu Nghi Vương, người con thứ là Hùng Chí Hồng làm Ngạc Vương và người con út là Hùng Chấp Tỳ là Việt Chương Vương<ref>Sử kí, Sở thế gia</ref>. Bấy giờ Chu Công<ref>Chu Công không phải là Chu Công Đán thời Chu Vũ vương và Chu Thành vương mà là người đời sau trong tông thất nhà Chu, nối Chu Công Đán giữ vị trí chấp chính giúp thiên tử nhà Chu</ref> có câu nói: ''" Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng"'' tức quân Nhung Địch phải dẹp yên, quân Kinh Thư - tức quân nướcNước Sở -khống phảichế trừng phạt " là ý muốn dẹp nước Sởthượng trongdu giaisông đoạnTrường nàyGiang.
 
Bấy giờ Chu Công<ref>Chu Công không phải là Chu Công Đán thời Chu Vũ vương và Chu Thành vương mà là người đời sau trong tông thất nhà Chu, nối Chu Công Đán giữ vị trí chấp chính giúp thiên tử nhà Chu</ref> có câu nói: ''" Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng"'' tức quân Nhung Địch phải dẹp yên, quân Kinh Thư - tức quân nước Sở - phải trừng phạt " là ý muốn dẹp nước Sở trong giai đoạn này.
 
Năm [[877 TCN]] Hùng Cừ mất,. conÔng trailàm trưởngvua được 10 năm. Do con trưởng Hùng Vô Khang mất sớm, nên con thứ là Hùng Chí Hồng lên nối ngôi .
 
Năm [[877 TCN]] Hùng Cừ mất, con trai trưởng là Hùng Vô Khang mất sớm, con thứ là Hùng Chí Hồng lên nối ngôi .
==Xem thêm==
* [[Sở Hùng Dương]]
* [[Sở Hùng Chí]]
* [[Sở Hùng Duyên]]
 
==Tham khảo==
[[Sử ký Tư Mã Thiên|Sử kí Tư Mã Thiên]], thiên ''Sở thế gia''
61.666

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng