Khác biệt giữa các bản “Nhà Lê sơ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
== Các vua nhà Lê sơ==
===Danh sách===
{| class="wikitable"
|-----
| || [[Lê Cung Hoàng|Cung hoàng đế]] || Lê Xuân<br />(Lê Lự) || [[1522]]-[[1527]] || Thống Nguyên || Hoa Dương
|}
===Liệt kê===
* [[Lê Thái Tổ|Lê Lợi]]
* [[Lê Thái Tông|Lê Nguyên Long]]
* [[Lê Nhân Tông|Lê Bang Cơ]]
* [[Lê Nghi Dân]]
* [[Lê Thánh Tông|Lê Tư Thành]]
* [[Lê Hiến Tông|Lê Tranh]]
* [[Lê Túc Tông|Lê Thuần]]
* [[Lê Uy Mục|Lê Tuấn]]
* [[Lê Tương Dực|Lê Oanh]]
* [[Lê Quang Trị]]
* [[Lê Chiêu Tông|Lê Y]]
* [[Lê Bảng]]
* [[Lê Do]]
* [[Lê Cung Hoàng|Lê Xuân]]
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng