Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Phà”

* [[Bến phà Tân Long]] qua sông [[Cửa Tiểu]]
* [[Bến phà Ngũ Hiệp]]
* [[Bến phà An Phú Đông]], nối quận Gò Vấp và quận 12 qua sông Vàm Thuật, Sài Gòn.
* [[Bến phà Năng Gù]], thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
* [[Bến phà Châu Giang]], thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Người dùng vô danh