Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Vật đen”

không có tóm lược sửa đổi
:''F''<sub>0</sub> = ''F''<sub>''ht''</sub> + ''F''<sub>''px''</sub> + ''F''<sub>''tq''</sub> = ''F''<sub>''bxn''</sub>
 
Ở đây:
*''F''<sub>0</sub> là [[thông lượng]] [[bức xạ điện từ]] chiếu vào vật
*''F''<sub>''ht''</sub> là phần thông lượng bức xạ điện từ chiếu vào bị [[hấp thụ]]
Người dùng vô danh