Khác biệt giữa các bản “Lưu Bành Tổ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Lưu Bành Tổ/Triệu Kính Túc vương
| tên gốc = 刘彭祖/赵
| tước vị = Vua chư hầu nhà Hán
| tước vị thêm =
| thêm =
| hình =
| cỡ hình =
| ghi chú hình =
| chức vị = Vua nước Quảng Xuyên
| chi tiết chức vị =
| tại vị = [[155 TCN]]-[[154 TCN]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = Không có
| kiểu tiền nhiệm = tiền nhiệm
| nhiếp chính =
| kiểu nhiếp chính =
| kế nhiệm = Quảng Xuyên Huệ vương [[Lưu Việt]]
| kiểu kế nhiệm = kế nhiệm
| chức vị 1 = Vua nước Triệu
| chi tiết chức vị 1 =
| tại vị 1 = [[154 TCN]]-[[92 TCN]]
| kiểu tại vị 1 = Trị vì
| tiền nhiệm 1 = [[Lưu Toại]]
| kiểu tiền nhiệm 1 = tiền nhiệm
| kế nhiệm 1 = [[Lưu Xương]]
| kiểu kế nhiệm 1 = kế nhiệm
| nhiếp chính 1 =
| kiểu nhiếp chính 1 =
| hôn phối =
| thông tin hôn phối =
| kiểu hôn phối =
| hôn phối 2 =
| thông tin hôn phối 2 =
| kiểu hôn phối 2 =
| chồng =
| vợ =
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = Xem văn bản
| tên đầy đủ = Lưu Bành Tổ
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủ
| tước hiệu =
| tước vị đầy đủ =
| thụy hiệu = Triệu Kính Túc vương vương
| miếu hiệu =
| hoàng tộc = Nước Quảng Xuyên/Nước Triệu/Nhà Hán
| kiểu hoàng tộc = Chánh quyền
| ca khúc hoàng gia =
| cha = [[Hán Cảnh Đế]]
| mẹ = [[Giả phu nhân]]
| sinh =
| nơi sinh = Trung Quốc
| mất = [[92 TCN]]
| nơi mất = Trung Quốc
}}
'''Lưu Bành Tổ''' ([[chữ Hán]]: 刘彭祖, mất năm 92 TCN), tức '''Triệu Kính Túc vương''', là vị vua đầu tiên của nước Quảng Xuyên và thứ 9 của nước Triệu, [[chư hầu]] nhà Hán trong [[lịch sử Trung Quốc]].
Lưu Bành Tổ là con trai thứ 8 của [[Hán Cảnh Đế]], vua thứ 6 của [[nhà Hán]], mẹ là Giả phu nhân. Năm [[155 TCN]], ông được phong vương ở Quảng Xuyên, sang năm sau [[154 TCN]], Triệu vương Lưu Toại làm phản, phải tự sát, Lưu Bành Tổ được vua cha lập làm Triệu vương.
 
Lưu Bành Tổ là người xảo nịnh, thích dùng luật pháp, lại tàn bạo háo sắc nên sinh được nhiều con cháu. Mỗi tướng quốc nước Triệu thường tại vị không dám hai năm cũng do sự khekhắt khtwskhe của ông. Ông thường giám sát chặt chẽ tướng quốc vì nghi ngờ họ là nội gián triều đình phái đến điều tra mình<ref>Theo luật, vua chư hầu không có quyền đặt chức tướng quốc, mà do thiên tử cử ra</ref>. Người nào lỡ kị húy đến tên ông đều bị phạt nặng.
 
Thái tử nước Triệu là Lưu Đan phải lòng em gái Giang Sung, nhưng bản thân Sung lại gây hiềm khích với thái tử nên bị ghét bỏ phải chạy trốn đến Trường An. Sau đó Sung được cử đi sứ Hung Nô, được phong lên chức Thủy Hành đô úy. Được sự tin tưởng của Vũ Đế, Giang Sung bày cách hãm hại thái tử Lưu Đan, tố cáo Lưu Đan dâm loạn. Cuối cùng Vũ Đế ép Triệu vương phế Lưu Đan và tống giam vào ngục. Nhiều khách đến Hàm Đan thấy tính Lưu Bành Tổ cũng không dám ở lại lâu.

Trình đơn chuyển hướng