Khác biệt giữa các bản “Trần Vân”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox officeholder
| name = {{raise|0.2em|ChenTrần YunVân}}
| native_name = {{lower|0.1em|{{nobold|{{lang|zh-hans|陈云}}}}}}
| image = Chen Yun.jpg
| 1blankname = {{nowrap|General Secretary}}
| 1namedata = [[Triệu Tử Dương]]<br />[[Giang Trạch Dân]]
| term_start = 2 Novembertháng 11 năm 1987
| term_end = 12 Octobertháng 10 năm 1992
| predecessor = [[Đặng Tiểu Bình]]
| successor = Post abolished
| 1blankname1 = {{nowrap|General Secretary}}
| 1namedata1 = [[Hồ Diệu Bang]]<br />[[Triệu Tử Dương]]
| term_start1 = Septembertháng 9 năm 1982
| term_end1 = Octobertháng 10 năm 1987
| predecessor1 = New Office
| successor1 = [[Kiều Thạch]] (Secretary)
| order2 = [[Vice Chairman of the Communist Party of China]]
| term_start2 = 28 Septembertháng 09 năm 1956
| term_end2 = 1 Augusttháng 08 năm 1966
| 1blankname2 = Chairman
| 1namedata2 = [[Mao Trạch Đông]]
| term_start3 = 18 Decembertháng 12 năm 1978
| term_end3 = 12 Septembertháng 09 năm 1982
| 1blankname3 = Chairman
| 1namedata3 = [[Hoa Quốc Phong]]<br>[[Hồ Diệu Bang]]

Trình đơn chuyển hướng