Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chứ không phải là Tiết Bình Qúy sẽ lên ngôi hoàng đế sao?
Thẻ: Sửa đổi di động
(Chứ không phải là Tiết Bình Qúy sẽ lên ngôi hoàng đế sao?)
 
== Thân thế ==
Tiết Nhân Quý (còn gọi là Tiết Bình Quý) là người Giáng Châu, Long Môn (nay thuộc [[Hà Tân, Vận Thành|Hà Tân]], [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]], xuất thân trong một gia đình thế tộc ở [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Hà Đông]], thuộc dòng dõi tướng lĩnh thời [[Bắc Ngụy]] là Tiết An Đô. Tằng tổ phụ của Tiết Nhân Quý là Tiết Vinh, cũng làm quan thời [[Bắc Ngụy]] đến chức Thái thú, Đô đốc, được phong Trừng Thành Huyện công. Tổ phụ là Tiết Diễn, làm Trung đại phu thời [[Bắc Chu]], cha là Tiết Quỹ, làm quan cho [[nhà Tùy]].Chứ không phải là sao này Tiết Bình Quy sẽ lên ngôi hoàng đế sao.
 
==Cuộc đời==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng