Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Văn Tham”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Đô đốc [[Nguyễn Chuẩn]] và Tham đốc [[Trần Tú]] kéo quân đến cứu nhưng Nguyễn Chuẩn tử trận, Trần Tú ra hàng. Phạm Văn Tham đành phải tạm ra hàng Nguyễn Phúc Ánh.
 
[[Quang Trung]] sai Đô đốc [[Nguyễn Văn Diện]] vào nam tìm ông, bảo ông chiêu tập quân sĩ cũ đợi ngày đại quân kéo vào làm nội ứng. [[Nguyễn Huỳnh Đức|Hoàng Tường Đức]] biết được, mật báo với Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh sau đó giết chết ông.
 
[[Thể loại:Tướng nhà Tây Sơn]]