Khác biệt giữa các bản “Đất ngập nước”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Những loại hình không được xếp vào đất ngập nước ngọt nếu thời gian ngập liên tục hàng năm không đạt 3 tháng.
 
Theo đó có các lớp đất ngập nước như sau <ref>Đất ngập nước Việt Nam - hệ thống phân loại, NXB Nông Nghiệp của phân viện điều tra quy hoạch rừng II trang 72</ref>:
 
1.     Đất ngập nước mặn, ven biển, ngập thường xuyên
47

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng