Khác biệt giữa các bản “Những nền kinh tế lớn G20”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những"
(Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những")
 
(Không có sự khác biệt)
434

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng