Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng phụ Đại kết thành Constantinopolis”

Không có tóm lược sửa đổi
*[http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=6001826n&tag=cbsnewsMainColumnArea.2 CBS 60 Minutes featured on 20 December 2009 a segment entitled "The Patriarch Bartholomew"]
*[http://www.oeaw.ac.at/byzanz/repos.htm A repository with scientific papers on various aspects of the history of the Patriarchate in Byzantine times in English and in German]
 
[[Thể loại:Thuật ngữ Kitô giáo]]
[[Thể loại:Nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo]]
[[Thể loại:Chính Thống giáo Đông phương]]
[[Thể loại:Kitô giáo châu Âu]]