Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quân khu Thẩm Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
**Cục tác chiến
**Cục tình báo
**Cục điều tra kỹ thuật
**Cục quản lý
**Cục quân vụ
**Cục quân huấn
**Cục động viên
**Cục thông tin
*Các cục công tác trực thuộc
**Cục chính trị
**Cục giao thông quân sự
**Cục doanh phòng
**Cục thẩm tra kế hoạch
**Cục nhà ở
**Cục trang bị
==Tham khảo==
{{Tham khảo}}
260

lần sửa đổi