Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nam Lương”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Nhà Nam Lương. (397 – 414) là một nước trong thời Ngũ Hồ thập lục quốc do Thốc phát Ô Cô người tộc Tiên Ti ở Hà Tây kiến lập ở khu vực Thanh...)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{lịch sử Trung Quốc}}
Nhà Nam Lương. (397 – 414) là một nước trong thời Ngũ Hồ thập lục quốc do Thốc phát Ô Cô người tộc Tiên Ti ở Hà Tây kiến lập ở khu vực Thanh Hải.
{{chính tả|viết hoa, viết thường}}
{{thiếu nguồn gốc}}
'''Nhà Nam Lương.''' (397 – 414) là một nước trong thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] do Thốc phát Ô Cô người tộc Tiên Ti ở Hà Tây kiến lập ở khu vực Thanh Hải.
==Nguồn gốc.==
(từ Thốc phát trong tiếng Tiên ty nghĩa là “chăn”có nguyên gốc từ Thác bạt, được đổi sang khi có thủ lĩnh người Thác bạt được sinh ra trong chăn). Năm 395 nhà Hậu Lương phong cho Thốc phát Ô Cô tước Quảng Vũ công.
 
Các vua nhà Nam Lương: Liệt tổ Vũ vương Thốc Phát Ô Cô (397 – 399) niên hiệu Thái sơ, Khang vương Thốc Phát Lợi Lộc Cô (399 - 401) niên hiệu Kiến hòa, Cảnh vương Thốc Phát Nộc Đàn (402 – 414) niên hiệu Hoằng xương, Gia định.
[[Thể loại:Nam Lương]]
[[de:Südliche Liang]]
[[en:Southern Liang]]
[[fr:Liang méridional]]
[[ko:남량]]
[[ja:南涼]]
[[ru:Южная Лян]]
[[zh:南凉]]
Người dùng vô danh