Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify
{{#ifexpr: {{{max|1}}} >= 10 | ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - 1) }} start:0
ScaleMajorScaleMinor = gridcolor:darkgreylightgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - 1) / 2 }} start:0 }}
ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - 1) / 2 }} start:0
}}
BackgroundColors = canvas:sfondo
 

Trình đơn chuyển hướng