Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương Ba-na-ba”

reverse back to Mxn's version.
(- "gibberish")
(reverse back to Mxn's version.)
 
Tương truyền rằng vào ngày [[16 tháng 3]] năm [[1911]], khi đang đi trong một vùng hoang vu, đột nhiên ông nghe thấy lời phán truyền từ trên trời như sau: "Mạt thế cứu ân do đông nhi tây, phổ cứu vạn dân" ().
 
Nãi quỵ hạ bách thiết đảo cáo quả nhiên thụ thánh linh thuyết phương ngôn. [[Trương Linh Sanh]] tiện phụng chủ [[Giê-xu]] thánh danh cấp tha toàn gia [[báp têm|thi lễ]] hựu vi tha tài bồi đạo lý tứ niên, dĩ hậu cấm thực đảo cáo án lập vi trường lão.
 
Tháng 2 năm [[1916]], khi đang đi trên đường ông lại nghe thấy tiếng nói: "nễ yếu vãng nam phương truyện đạo, ngã yếu tứ nễ quyền bính" (''hãy đi về phương nam truyền đạo và sẽ có được quyền bính'').
 
Năm [[1919]] tiếp thụ [[Ngụy Bảo La]] kiến nghị thụ diện hướng hạ đích [[báp têm]]. Bất cửu quyết tâm hiến than truyện đáo công tác. Mông thần tứ cấp tha đại năng lực hành thần tích.
 
Năm [[1922]] tiên đạo [[Thượng Hải]] bang trợ mục dưỡng giáo hội, nhiên hậu vãng Ôn Châu, Phúc Châu thiết lập [[Chân Giê-xu Giáo hội]].
 
Năm [[1926]], trong vòng 40 ngày Trương Ba-na-ba đã thiết lập được ba nhà thờ để truyền giáo ở [[Đài Loan]].
Người dùng vô danh