Khác biệt giữa các bản “Haman”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Haman logo.png |hangul=함안군 |hanja=咸安郡 |rr=Haman-gun |mr=Haman-gun |area_km2=417 |pop=63435 |popyear=2003 |popnote=<ref>http://www.haman.go....
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Haman logo.png |hangul=함안군 |hanja=咸安郡 |rr=Haman-gun |mr=Haman-gun |area_km2=417 |pop=63435 |popyear=2003 |popnote=<ref>http://www.haman.go....)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng