Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Inje”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Inje.png |hangul=인제군 |hanja={{linktext|麟|蹄|郡}} |rr=Inje-gun |mr=Inje-gun |area_km2=1646.33 |pop=34120 |popyear=2000 |popden_km2=21 |divs=1 ...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Inje.png |hangul=인제군 |hanja={{linktext|麟|蹄|郡}} |rr=Inje-gun |mr=Inje-gun |area_km2=1646.33 |pop=34120 |popyear=2000 |popden_km2=21 |divs=1 ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh