Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Jeongseon”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Jeongseon County logo.png |hangul=정선군 |hanja=旌善郡 |rr=Jeongseon-gun |mr=Chŏngsŏn-gun |area_km2=1220,67 |pop=46.362 |popyear=2004 |popnote=...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Jeongseon County logo.png |hangul=정선군 |hanja=旌善郡 |rr=Jeongseon-gun |mr=Chŏngsŏn-gun |area_km2=1220,67 |pop=46.362 |popyear=2004 |popnote=...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh