Khác biệt giữa các bản “Pyeongchang”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Pyeongchang.png |hangul=평창군 |hanja=平昌郡 |rr=Pyeongchang-gun |mr=P'yŏngch'ang-gun |area_km2=1463,65 |pop=46531|popnote=<ref>[http://en.yes-p...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Pyeongchang.png |hangul=평창군 |hanja=平昌郡 |rr=Pyeongchang-gun |mr=P'yŏngch'ang-gun |area_km2=1463,65 |pop=46531|popnote=<ref>[http://en.yes-p...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng