Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
liên kết ngoài
n (liên kết ngoài)
trang chủ = http://www.itdr.org.vn|
}}
'''[[:vi:Viện_Nghiên_cứu_Phát_triển_Du_lịch|Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch]]'''<ref>http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037</ref> (tên giao dịch quốc tế: ''Institule For Tourism Deverlopment Research'', '''''ITDR'''''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.itdr.org.vn/|title = Tên viết tắt}}</ref>)
là cơ quan sự nghiệp công lập trực thuộc [[:vi:Tổng_cục_Du_lịch_(Việt_Nam)|Tổng cục Du lịch]], [[:vi:Bộ_Văn_hóa,_Thể_thao_và_Du_lịch_(Việt_Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]], có chức năng nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, Viện đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 25 năm.<ref>{{Chú thích web|url = http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037|title = Quyết định thành lập}}</ref>
75

lần sửa đổi