Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Jspeed1310”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Thành viên:Jspeed1310”: Bị phá hoại quá mức: theo yêu cầu ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhậ)
| Không nguồn gốc lẫn giấy phép || {{tlsx|Tng tgp}} || {{tlsx|thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép-tb|Tên_hình}} ||
|-
| Giấy phép vô lý rõ ràng || {{tlsx|gpvl|<nowiki>ngày=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY2}}|<nowiki>tháng=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTH}}|<nowiki>năm=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}|<nowiki>reason=</nowiki>}} || {{tlsx|tb-gpvl|Hình:Tên_hình}} ||
|-
| Nguồn có bản quyền, vi phạm bản quyền || {{tlsx|hvpbq|<nowiki>url=</nowiki>}} || {{tlsx|cb-hvpbq|Hình:Tên_hình}} ||
| Hình không tự do, không sử dụng || {{tlsx|SDHLKSD}} || {{tlsx|SDHL không SD-tb|Tên_hình}} ||
|-
| Lời giải thích cơ sở hợp lý không hợp lý || {{tlsx|SDHL vô lý|<nowiki>lý do=</nowiki>}} || {{tlsx|Lý do SDHL vô lý-tb|Hình:Tên_hình}} || xem thêm [[Wikipedia:Tiêu chuẩn cho nội dung không tự do|tiêu chuẩn]], cần tạo thông báo mới
|-
| Thiếu bằng chứng || {{tlsx|Thiếu bằng chứng|<nowiki>ngày=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY2}}|<nowiki>tháng=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTH}}|<nowiki>năm=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}}} || {{tlsx|thiếu bằng chứng-tb|Hình:Tên_hình}} ||
|-
| Đã có ở Commos || {{tlsx|NowCommons|tên hình ở Commos}} ||
| Hình tự do không sử dụng || {{tlsx|Hình mồ côi}} || ||
|-
| Bài viết vi phạm bản quyền || {{tlsx|Vi phạm bản quyền 2 (nguồn)|<nowiki>ngày=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY2}}|<nowiki>tháng=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTH}}|<nowiki>năm=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}|<nowiki>1=</nowiki>|<nowiki>2=</nowiki>}} || ||
|-
| Bài viết chất lượng kém || {{tlsx|Chất lượng kém|<nowiki>ngày=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY2}}|<nowiki>tháng=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTH}}|<nowiki>năm=</nowiki>{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}|<nowiki>lý do=</nowiki>}} || ||
|-
| Viết bài quảng cáo liên tục || || {{tlsx|Không quảng cáo}} ||Chỉ dùng cho những thành viên có thái độ cố ý vi phạm, thách thức cộng đồng, bỏ qua nhắc nhở.

Trình đơn chuyển hướng