Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chiến dịch Việt Bắc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thảo luận:Chiến dịch Léa đổi thành Thảo luận:Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947: sửa theo tên thường gọi, đây là vi.wiki, không phải en.wiki, tên nào các bác cũng ốp nguyên theo là sao vậy :
(Tạo trang mới với nội dung ‘Mục tiêu của Pháp trong chiến dịch này là tiêu diệt Việt Minh, Việt Minh với Cụ Hồ vẫn phẻ re còn Pháp ôm đầu máu chạy …’)
 
n (Thảo luận:Chiến dịch Léa đổi thành Thảo luận:Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947: sửa theo tên thường gọi, đây là vi.wiki, không phải en.wiki, tên nào các bác cũng ốp nguyên theo là sao vậy :)

Bảng chọn điều hướng