Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiến tranh Việt–Chiêm (1069)”

Người có công lớn nhất trong cuộc đại thắng này của nhà Lý là Lý Thường Kiệt.
 
Tháng 5 [[Lý Thánh Tông]] ngự tiệc cùng quần thần ở [[cung điện]] của vua Chăm, vua lại thân hành múa thuẫn và đánh cầu ở nơi thềm điện ấy. Trước khi về nước Thánh Tông còn không quên sai đếm tất cả nhà của dân ở trong và ngoài thành Phật Thệ, gồm có hơn 2.660 căn đều thiêu rụi sạch<ref>Đại name="ĐVSL52"Việt sử lược, tr 52</ref>.
 
Ngày 19 tháng 6 năm Quý Tỵ, thuyền của quân Lý về đến cửa Tư Minh, có lẽ là Tư Dung. Ngày 17 tháng 7 năm Tân Dậu, đạo quân Nam chinh về tới [[Thăng Long]]. Vua lên bộ ngự trên xe, quân thần cỡi ngựa theo sau. Vua Chăm mặc áo vải trắng, đầu đội mũ làm bằng [[cây gai]], tay bị trói sau lưng do 5 tên lính Võ đô dắt. Quyến thuộc đi sau cũng bị trói. Chế Củ xin dâng 3 châu [[Bố Chính]], [[Ma Linh]] và [[Địa Lý]] để chuộc tội nên ông được tha về.
62.039

lần sửa đổi