Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
Alphama Tool, General fixes
trong đó ''ρ<sub>substance</sub>'' là khối lượng riêng của chất cần đo và ''ρ<sub>reference</sub>'' khối lượng riêng của chất chuẩn (chất đối chứng).
 
- Theo TCVN : tỷ trọng được xác định ở 15 độ C
 
- Theo ASTM : tỷ trọng được xác định ở 60 độ F tức ở 15,6 độ C
 
- Theo GOST : tỷ trọng được xác định ở 20 độ C
 
==Chú thích==
83.694

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng