Khác biệt giữa các bản “Hồ tiêu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
*[http://www.duoclieu.org/2012/02/ho-tieu-piper-nigrum-l-ho-ho-tieu.html HỒ TIÊU-Piper nigrum L., họ Hồ tiêu – Piperaceae]
*[http://www.duoclieu.org/2011/12/ho-tieu-qua-piper-nigrum.html HỒ TIÊU (Quả) Fructus Piperis nigri]
* [[www.caytieuvn.com|CÂY TIÊU VIỆT NAM]]<ref>{{Chú thích web|url = WWW.CAYTIEUVN.COM|title = Trang web CÂY TIÊU VIỆT NAM}}</ref>
{{cookbook|Pepper}}
Tiếng Anh:
38

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng