Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Pierre Poivre”

Trang mới: “Pierre Poivre là một hoạ sĩ người Pháp(23/8/1719 - 8/1/1986) ông đã vẽ ở Pháp những bức tranh đẹp về cây hoa và một số con tem, nổi bật là "M…”
(Trang mới: “Pierre Poivre là một hoạ sĩ người Pháp(23/8/1719 - 8/1/1986) ông đã vẽ ở Pháp những bức tranh đẹp về cây hoa và một số con tem, nổi bật là "M…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh